Algemene informatie

Algemene voorwaarden ‘Gasthuis du Soleil’

Algemene informatieAnnuleringen/wijzigingen:
Tot 1 week voor de overeengekomen datum kan het aantal personen kosteloos worden gewijzigd.
Het minimale aantal personen wordt vooraf met u vastgesteld.
Het definitieve aantal personen dat vanaf 1 week voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de factuur en per afwezig persoon wordt dan het volledige bedrag berekend.

Reeds gemaakte reserveringen kunnen tot 31 dagen voor het arrangement kosteloos worden geannuleerd, uitgezonderd reservering/offertekosten ad € 50,-
Bij annulering tot 7 dagen voor her arrangement wordt 30% in rekening gebracht.
Bij annulering van 6 dagen of korter wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
Bij het uitlopen van de overeengekomen eindtijd wordt € 7,50 per persoon per uur berekend. (excl. btw)

Betaling:
Bij alle arrangementen wordt betaling gevraagd van het totaalbedrag en dient dit bedrag uiterlijk 1 week voor de datum van het arrangement te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.
In overleg kan van dit voorschrift worden afgeweken d.m.v. een aanbetaling.

Schade, verlies of diefstal:
Gasthuis du Soleil heeft zich verzekerd tegen aansprakelijkheid en schade en verder dan de dekking van de verzekeringsmaatschappij is Gasthuis du Soleil niet aansprakelijk.
Voor verlies of diefstal van de door deelnemers meegebrachte eigendommen is Gasthuis du Soleil niet aansprakelijk.

Afspraken:
Afspraken voor arrangementen worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. In het offertetraject kunnen bindende afspraken worden gemaakt in afwijking van onze Algemene Voorwaarden.